Scroll To Top

Specialisten in Spaargeld B.V.'s

Nieuws

19 Nov 2021

Nieuwe box 3-heffing komt er niet voor 2025

Een nieuwe box 3-heffing, waarbij wordt geheven over het daadwerkelijk behaalde rendement, laat nog zeker tot 2025 op zich wachten. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gezegd tijdens de behandeling van het Belastingplan 2022, meldt de Telegraaf.

lees meer >

19 Nov 2021

Cijfers box 3 in 2022

De cijfers voor de box 3-heffing zijn onlangs bekendgemaakt. Voor de vermogens van € 0 tot € 50.650 wordt 2/3 deel belast tegen -0,01% en 1/3 deel tegen 5,53%. In de categorie van € 50.650 tot € 962.350 is straks 21% van het vermogen belast tegen -0,01% en 79% tegen 5,53%.

Vermogensbezitters met bedragen boven de € 962.350 betalen 100% tegen 5,53%. Nu zijn de percentages nog 0,03% voor sparen en 5,69% voor beleggingen (infographic). De vrijstelling voor de heffing gaat daarnaast omhoog, van € 50.000 per persoon naar € 50.650 per persoon. Het tarief blijft 31%.

24 september 2020

Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Het heffingvrij vermogen stijgt in 2021 van € 30.846 naar € 50.000. Het box 3-tarief stijgt van 30 naar 31%. Er is nog geen zicht op belastingheffing over het vermogen in box 3 tegen een werkelijk rendement.

lees meer >

26 juni 2020

Open fonds voor gemene rekening versus box 3

Een echtpaar belegt samen met hun meerderjarige dochter in een open fonds voor gemene rekening. Volgens de inspecteur is niet aan de voorwaarden voldaan en behoren de beleggingen tot box 3. De rechtbank is het daar niet mee eens.

lees meer >

18 september 2019

Uiteenzetting wijzigingen Box 3 in 2022

Zoals verwacht, wil het huidige kabinet-Rutte III de belastingheffing in box 3 veranderen. Belastingbetalers met spaargeld gaan daarvan profiteren. Beleggers en vooral belastingbetalers die lenen om te beleggen, gaan meer inkomstenbelasting betalen in box 3. Voor beleggers met laag renderende beleggingen blijft het forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 relatief hoog ten opzichte van het werkelijk behaalde rendement. Dat blijkt onder andere uit het nieuwe kabinetsplan dat per 2022 moet ingaan.

lees meer >

6 september 2019

KAMERBRIEF AANPASSINGEN BOX 3

lees meer >

19 augustus 2019

Hoge Raad volgt oordeel van Hof dat geld op notarisrekening tot box 3 behoordE

Deze uitspraak van de Hoge raad is het vervolg van een eerdere uitspraak van het Hof. Uit de akte van oprichting in deze casus bleek niet dat de oprichter een verplichting had jegens de vennootschap tot (additionele) storting van een agio, zodat de rechter redeneerde dat het geld het vermogen van de oprichter nimmer had verlaten op 31 december van het jaar van oprichting.

lees meer >

3 DECEMBER 2018

Documenten over het onderwerp Inkomstenbelasting

Aanbiedingsbrief over de aanwijzing massaal bezwaar box 3.

lees meer >

9 NOVEMBER 2018

Geld dat op 31 december was gestort op notarisrekening behoorde tot box 3

 X heeft op 31 december 2012 een BV opgericht. Op dezelfde dag heeft hij € 1,5 mln gestort van zijn rekening op een derdenrekening van de notaris onder vermelding ‘agiostorting [BV]’. Dit geldbedrag heeft de notaris 3 weken later overgeboekt naar de bankrekening van de BV.

lees meer >

21 SEPTEMBER 2018

Belastingplan 2019 – Spaargeld BV

Ook in het belastingplan 2019 wordt niet gerept over de mogelijkheid die er is om met behulp van een Spaargeld BV te besparen op de Box 3 heffing.

lees meer >

26 JANUARI 2018

Geen box 3-heffing bij zwaar verlies? 

Volgens de A-G moet de vermogensrendementsheffing achterwege blijven in geval van een substantieel verlies dat niet binnen afzienbare tijd kan worden goedgemaakt. 

lees meer >

3 JANUARI 2018

Aanpassing schijven box 3 per 2018 

Omdat het heffingsvrije vermogen per 2018 wordt verhoogd naar € 30.000, worden de belastingschijven daarop aangepast. 

lees meer >

11 OKTOBER 2017

Regeerakkoord Rutte III

Op maandag 9 oktober maakte informateur Gerrit Zalm bekend dat de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eens zijn geworden over een concept-regeerakkoord. Daarna was het aan de vier Kamerfracties om het akkoord goed door te lezen, vragen te stellen en op- en aanmerkingen te plaatsen. Het definitieve regeerakkoord is dinsdagmiddag gepresenteerd. 

lees meer >

29 SEPTEMBER 2017

Oprichting BV op 31 december waarbij box 3 heffing werd bespaard geen fraus legis

X heeft op 31 december 2012 een BV opgericht. Op dezelfde dag heeft hij € 1,5 mln gestort van zijn bankrekening op een derdenrekening van de notaris onder vermelding ‘agiostorting’. Dit geldbedrag heeft de notaris 3 weken later overgeboekt naar de bankrekening van de BV. Verder heeft X op 28 december 2012 een schriftelijke overeenkomst gesloten met de BV (in oprichting) op grond waarvan X zijn percelen landbouwgrond verhuurt aan de BV. 

lees meer >

6 JUNI 2017

Forfaitair rendement box 3 2018 bekend

Twee rendementen. Met ingang van 2017 wordt het forfaitaire rendement in box 3 niet langer op basis van één vast percentage (2016: 4%) bepaald. Om meer aan te sluiten bij het daadwerkelijke rendement wordt er uitgegaan van een rendement op spaargeld en een rendement op beleggingen. Afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen wordt hiermee een voor uw situatie specifiek forfaitair rendement berekend.

lees meer >

5 JULI 2016

Belastingbesparende box 3-stappen op tijd zetten

De heffing in box 3 gaat met ingang van 1 januari 2017 veranderen. Voor sommigen gaat het tarief omlaag, voor anderen juist verder omhoog. Zaak dus om u tijdig te oriënteren en zo nodig stappen te zetten om goed voor te sorteren.

lees meer >

13 OKTOBER 2015

Belastingplan 2016 - Aanpassing box 3-heffing

In de huidige opzet betalen belastingplichtigen over hun box 3-vermogen naar een forfaitair (= verondersteld) rendement van 4% en een tarief van 30%. Dat levert een heffing op van 1,2%. Belasting wordt alleen betaald indien en voor zover het vermogen boven een vrijstelling (= heffingvrij vermogen) uitkomt. Deze vrijstelling bedraagt nu € 21.330 (te verdubbelen bij fiscale partners).

lees meer >

9 OKTOBER 2015

Motie: Wiebes moet onderzoek doen naar belasting op werkelijke rendementen in Box 3

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) moet van de Tweede Kamer gaan onderzoeken 'welke maatregelen de Belastingdienst moet nemen om een belasting op werkelijke rendementen in box 3 te kunnen heffen.'

lees meer >

2 OKTOBER 2015

Wiebes: stap zetten naar reële heffing op vermogen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil al ‘stappen zetten’ zodat over drie jaar een reële vermogensrendementsheffing in zicht komt. Hij acht dat ‘kansrijk’. Maar op dit moment ziet hij nog te veel risico’s bij de uitvoerbaarheid. Dat zei hij donderdagavond in antwoord op brede aandrang uit de Tweede Kamer om zo snel mogelijk over te stappen op het belasten van werkelijk rendement op vermogen. De Kamer, en ook zijn eigen partij VVD, wil af van het fictieve rendement in het huidige systeem. Wiebes stelt voor die fictie nog te handhaven in zijn voorstel voor aanpassing vanaf 2017, waarbij al wel meer aansluiting wordt gezocht bij werkelijk gerealiseerd rendement in een aantal beleggingscategorieën.

lees meer >

1 OKTOBER 2015

Heffing op reëel behaalde vermogensrendementen

Vrijwel de gehele Tweede Kamer is voorstander van een heffing op reëel behaalde vermogensrendementen en wil dat staatssecretaris Wiebes zich daar nu al op vastlegt. Het Centraal Planbureau pleitte daar vorige week al voor. Dit schrijft het Financieele Dagblad.  

Het huidige voorstel van Wiebes voorziet in verhoging van de belastingvrije voet naar €25.000 per persoon en drie belastingstaffels voor oplopende vermogens, gerelateerd aan in het verleden behaalde resultaten voor bepaalde categorieën beleggingen. Het zou in 2017 moeten ingaan.

lees meer >

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek