Scroll To Top

Specialisten in Spaargeld B.V.'s

Veel gestelde vragen opheffen Spaargeld BV

Ja, U kunt de Spaargeld BV opheffen.

Er dient een liquidatiebalans te worden opgesteld en een besluit van de vergadering van aandeelhouders te worden genomen waarin het besluit tot opheffing wordt opgenomen.
Daarna dient de Stamrecht BV te worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Nee, dat is niet nodig.

Nee, wij regelen alles.

Die kunt u uitkeren aan privé door middel van een dividend besluit en dan dient er wel binnen een maand een aangifte gedaan te worden waarbij de te betalen dividendbelasting ook binnen die maand betaald moet zijn.

U kunt dat voor een deel terugkrijgen door middel van een verzoekschrift verlies uit aanmerkelijk belang.

Dat is altijd een beetje verwarrend want die aangifte kunt u pas doen nadat u van de fiscus een uitnodiging daartoe hebt ontvangen en vaak is dat pas in het jaar erna.

Wij vragen dan een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting aan.

U kunt de bankrekening beëindigen nadat de liquidatiebalans is opgesteld. De gelden die resteren kunt u dan naar privé overboeken en u kunt dan de mogelijk verschuldigde Vennootschapsbelasting en/of dividend belasting vanuit privé betalen. De kosten van de bank blijven anders maar doorlopen.

Ja, dat is geen probleem;

Indien u uw Spaargeld BV alleen hebt gebruikt voor het beheer van eigen gelden hoeft er geen vereffening plaats te vinden. Deze opheffing van een Spaargeld BV wordt ook wel een turboliquidatie genoemd. Indien de BV op het tijdstip van haar opheffing geen baten meer heeft, houdt zij direct op te bestaan;

Bovendien is er geen publicatieplicht (beide zaken zijn wél nodig bij een ontbinding van een Spaargeld BV waar een actieve onderneming in zit).

Al met al zou alles binnen een maand afgerond moeten kunnen zijn. In de praktijk wordt overigens erg lichtvaardig omgegaan met een turbo liquidatie, dus daar moet u wel voorzichtig mee zijn.

Ja, wij kunnen alle handelingen voor uw BV uitvoeren.

Wij werken dan met een vaste kosten calculatie van 850,- euro excl. BTW.
Wij stellen dan de liquidatiebalans op; dienen de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting in; dienen indien van toepassing de aangifte dividend belasting in en stellen daartoe een dividendbesluit op; verzorgen het besluit tot opheffing en schrijven de Spaargeld BV uit bij de Kamer van Koophandel.
Indien van toepassing berekenen en verzorgen wij het verzoekschrift verlies uit aanmerkelijk belang. Als allerlaatste dienen we dan meestal in het opvolgende jaar de aangifte Vennootschapsbelasting in.
Wij gaan er wel vanuit dat de jaarrekening 2021 beschikbaar is.

Wij verzenden de factuur in tegenstelling tot onze reguliere werkwijze vooraf. De reden daarvoor is dat deze kosten kunnen worden meegenomen in het resultaat. Wij vragen u dan deze ook direct te betalen dan beschikken tevens wij over de juiste bankgegevens.

Ja, de heer mr Erwin Duijnstee coördineert alle activiteiten en met hem onderhoudt
u contact.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek