Scroll To Top

Specialisten in Spaargeld B.V.'s

Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Het heffingvrij vermogen stijgt in 2021 van € 30.846 naar € 50.000. Het box 3-tarief stijgt van 30 naar 31%. Er is nog geen zicht op belastingheffing over het vermogen in box 3 tegen een werkelijk rendement.

In het regeerakkoord van 2017-2021 heeft de regering de ambitie uitgesproken om de belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) meer in lijn te brengen met de werkelijk behaalde rendementen. Ondanks de aanpassingen van de box 3-heffing in de afgelopen jaren blijft het grootste probleem dat het fictieve inkomen in box 3 waarover belasting verschuldigd is, nog steeds afwijkt van het werkelijke inkomen. Het vast veronderstelde (‘forfaitaire’) rendement wordt bepaald aan de hand van een gestaffeld verondersteld rendement. Hierbij geldt: hoe meer vermogen, des te hoger het verondersteld rendement.

Verhoging heffingvrij vermogen naar € 50.000 en verhoging tarief naar 31%

De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn brief van 6 september 2019 aan de Tweede Kamer aangegeven dat het mogelijk is om belastingplichtigen vanaf 2022 met vooral spaargeld tegemoet te komen. Het kabinet is daar inmiddels op teruggekomen. Om kleine beleggers tegemoet te komen, is besloten om het heffingvrij vermogen (in 2020 € 30.846) per 2021 te verhogen naar € 50.000 per persoon. Voor fiscale partners geldt derhalve een heffingvrij vermogen van in totaal € 100.000.
Om de verhoging van het heffingvrij vermogen te financieren wordt het tarief verhoogd van 30% naar 31%.

De veronderstelde rendementspercentages zijn aangepast. Voor het spaardeel is dat 0,03% en voor het beleggingsdeel 5,69%.

2020

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan

Maar niet meer dan

Wordt toegerekend aan spaardeel (0,07%)

Wordt toegerekend aan beleggingsdeel
(5,28%)

De vermogens-rendementsheffing over de grondslag bedraagt (tarief box 3: 30%)

€ 0

€ 72.797

67%

33%

0,54%

€ 72.797

€ 1.005.572

21%

79%

1,26%

€ 1.005.572

-

0%

100%

1,58%

 

2021

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan

Maar niet meer dan

Wordt toegerekend aan spaardeel (0,03%)

Wordt toegerekend aan beleggingsdeel
(5,69%)

De vermogens-rendements heffing over de grondslag bedraagt (tarief box 3: 31%)

€ 0

€ 50.000

67%

33%

0,59% (afgerond)

€ 50.000

€ 950.000

21%

79%

1,40% (afgerond)

€ 950.000

-

0%

100%

1,76% (afgerond)

(bron FJA Nat Ned)

 

 

< terug

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek