Scroll To Top

Specialisten in Spaargeld B.V.'s

Heffing op reëel behaalde vermogensrendementen

Vrijwel de gehele Tweede Kamer is voorstander van een heffing op reëel behaalde vermogensrendementen en wil dat staatssecretaris Wiebes zich daar nu al op vastlegt. Het Centraal Planbureau pleitte daar vorige week al voor. Dit schrijft het Financieele Dagblad.  

Het huidige voorstel van Wiebes voorziet in verhoging van de belastingvrije voet naar €25.000 per persoon en drie belastingstaffels voor oplopende vermogens, gerelateerd aan in het verleden behaalde resultaten voor bepaalde categorieën beleggingen. Het zou in 2017 moeten ingaan.

Hoorzitting

Volgende week houdt de Kamer eerst nog een hoorzitting met deskundigen over het onderwerp, op aandringen van D66 en het CDA. Die partijen zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer en beide hebben grote twijfels over de uitvoerbaarheid en de juridische haalbaarheid van het plan van Wiebes.

Raad van State

Ook de Raad van State heeft het plan scherp bekritiseerd. Maar Wiebes zegt tot nu toe dat de Belastingdienst nog niet in staat is reële rendementen te berekenen en te controleren, al noemt het CPB een aantal landen die dat wel kunnen. De staatssecretaris stelt voor om na drie jaar te bezien of dan alsnog een systeem gebaseerd op reële rendementen kan worden ingevoerd.

 

< terug

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek