Scroll To Top

Specialisten in Spaargeld B.V.'s

Spaargeld B.V. - algemeen

Over het saldo per 1 januari van uw vermogen in Box 3 dient u (ieder jaar weer) belasting te betalen.

De Box 3-tarieven zijn per 1 januari 2020:

Box 3-vermogen per persoon
€ 0 t/m € 30.846,-
€ Boven vrijstelling, tot en met € 72.797,-
€ Van € 72.797 tot en met € 1.005.572,- 
€ Vanaf 1.005.572, 

Effectieve tarieven
vrijgesteld
0,54%
1,26%
1,58%


Aantal oplossingen om op Box 3 te besparen:

  • Geld vóór 1 januari uitgeven aan een auto, boot, kunst, groene belegging, etc.
  • Belasting schulden betalen vóór 1 januari, aanpassen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting zodat u niet hoeft bij te betalen.
  • Box 3 vermogen overbrengen naar Box 1: bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen; fiscaal aftrekbaar sparen voor uw pensioen;
  • Box 3 vermogen overbrengen naar Box 2: vermogen in een Spaargeld B.V. onderbrengen..

UITWERKING PUNT 4: VOORBEELD SPAARGELD IN BOX 3 OF IN B.V.?

Spaargeld in de BV

In tegenstelling tot Box 3 wordt in een BV het werkelijk rendement belast. Of het voordeliger is om in de BV te sparen, hangt voornamelijk af van het werkelijk rendement. Box 3 is in ieder geval voordeliger als het werkelijk rendement hoger is dan 4%. Is uw werkelijk rendement (substantieel) lager dan 4%? Dan kan sparen (of beleggen) in de BV (per saldo) voordeliger zijn.

Voorbeeld

Stel, u heeft € 1.000.000,- spaartegoed. U richt een eigen nieuwe BV op. Het rendement op uw spaartegoed is 0,0 % per jaar. De oprichtings- en administratiekosten van de BV bedragen € 500,- per jaar.

Box 3

Over die € 1.000.000,- spaartegoed zou u per 1 januari 2020 € 11.646,- box 3-heffing verschuldigd zijn. Uw nettorendement is dan negatief € 11.646,- .

In de BV.

In de BV maakt u ook geen rendement en dat betekent dat er geen belasting verschuldigd is. De niet te verrekenen jaarlijkse kosten vallen dan onder de in te toekomst te verrekenen verliescompensatie.

Voordeel BV is dus € 11.646,-

Spaargeld van Box 3 naar nieuw opgerichte Spaargeld B.V.

Voor een nieuwe Spaargeld BV (niet BTW plichtig) geldt natuurlijk dat u met kosten te maken krijgt: U kunt uw Spaargeld BV eenvoudig via ons kantoor oprichten. Het oprichten van een Spaargeld B.V. via ons kantoor kost inclusief notariskosten en onze fiscale begeleiding eenmalig € 750,- excl. BTW.

De jaarlijkse administratie kosten voor een Spaar BV bedragen bij ons € 425,- excl. BTW. Wij werken standaard met een verlengd boekjaar dus in het jaar van oprichten gelden dan geen administratiekosten.

Bij een vermogen boven de vrijstelling in Box 3 van tenminste € 200.000,- levert een nieuw opgerichte Spaargeld BV al een mooie belasting besparing op. Dit bedrag heeft te maken enerzijds met de kosten voor oprichting en administratie en anderzijds met het feit dat vanaf 2017 vermogens lager dan € 100.000,- minder worden belast in Box 3. Indien u al een BV hebt maakt het eigenlijk niet uit.

Spaargeld van Box 3 naar bestaande B.V.

Storting van het spaargeld bij een bestaande BV kan ook en kan worden gerealiseerd door uitgifte van aandelenkapitaal of een agio storting met agio overeenkomst; er zullen voor de administratie weinig of geen extra kosten zijn.

Geld uit B.V. belastingvrij terugbetalen

Het spaargeld kunt u in de toekomst uit uw B.V. halen, dit is dan ook belastingvrij. Het terugbetalen op aandelenkapitaal (ook van agio) moet wel via een besluit van de vergadering van aandeelhouders plaatsvinden en met een notariële akte. De kosten hiervoor bedragen ongeveer  € 500,-.

Daarnaast gelden wel extra waarborgen in verband met de huidige Flex BV wetgeving en voor BV’s met Pensioen of Stamrecht voorzieningen geldt bovendien dat deze aanspraken dan nog wel gewaardeerd moeten worden tegen de waarde economisch verkeer, hetgeen de terugbetaling (voorlopig) kan beperken.

Voor een nieuw opgerichte en zuivere Spaargeld BV zal dit laatste niet gelden.
Conclusie is dat indien u een laag risico profiel hebt en het spaargeld voor wat langere tijd in de Spaargeld BV kunt laten staan u op een eenvoudige wijze (binnen natuurlijk de fiscale regelgeving) een behoorlijke belastingbesparing realiseert.

Indien u nog vragen hebt belt u ons dan via 070-2210043 of vul het contactformulier in. U kunt dan desgewenst direct een (Zoom) afspraak maken voor een informatief fiscaal adviesgesprek met een van onze fiscaal geschoolde adviseurs.

Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst!

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek